Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija

VDEĀVK budžets 2017.gadam

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums par programmām un apakšprogrammām, kurās iesaistīta Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija. Skatīt sīkāku informāciju Labklājības ministrijas mājas lapā.

http://www.lm.gov.lv/text/1048

VDEĀVK valsts budžeta izdevumu apjoms   2017. – 2019.gadam

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)

Informācija par amatu iedalījumu amatu grupās un informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru (bruto, euro)

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem

Informācija publicēta saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otro daļu un Ministru kabineta 06.03.2007. noteikumu Nr.171 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” 12.2 prim punktu.

 

Īpašumi

Informācija par VDEĀVK nomāto nekustamo īpašumu VDEĀVK funkciju nodrošināšanai:

  • Ventspils iela 53, Rīga, kopējā platība 1658.7 m2
  • Lielā Dārza iela 60/62, Daugavpils, kopējā platība 148.4 m2
  • Klusā iela 295, Daugavpils, kopējā platība 43 m2
  • Ozolu iela 2A, Gulbene, kopējā platība 95.95 m2
  • Filozofu iela 69, Jelgava, kopējā platība 108.3 m2
  • Stadiona iela 1, Jēkabpils, kopējā platība 43.2 m2
  • Liepājas iela34, Kuldīga, kopējā platība 101 m2
  • Aldaru iela 20/24, Liepāja, kopējā platība 94.62 m2
  • 18.novembra iela 41, Rēzekne, kopējā platība 94.2 m2
  • Jumaras iela 195, Valmiera, kopējā platība 146.15 m2
Dzeltena Black Normāls