Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija
Izvēne

ERAF projekts „Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2.kārta)”

Labklājības ministrija sadarbībā ar vairākām iestādēm, tajā skaitā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju, Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” ietvaros īsteno projektu “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2.kārta)”.

Lasīt vairāk: http://www.lm.gov.lv/lv/es-finansejums/lm-istenotie-projekti/aktualie-projekti/2-uncategorised/91898-deinstitucionalizacijas-procesu-atbalsta-informacijas-sistema-2-karta

 

Dzeltena Black Normāls