Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija
Izvēne

Projekta rekvizīti un kontakti

ESF projekta “Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide” Nr.9.1.4.3/16/I/001 rekvizīti:

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija

Reģ.Nr.90000151859

Ventspils iela 53, Rīga, LV – 1002

Valsts Kase, kods TRELLV22

Konta Nr.LV81TREL218039900900B

 

Kontaktinformācija: 

 

Projekta vadītāja Dace Baraka

Kontakttālrunis +371 26416039

e-pasts: dace.baraka@vdeavk.gov.lv

Adrese: Ventspils iela 53, Rīga. LV-1002

 

Projekta vadītāja asistents Elīna Sausiņa

Kontakttālrunis +371 20165599

e-pasts: elina.sausina@vdeavk.gov.lv

Adrese: Ventspils iela 53, Rīga. LV-1002

 

Projekta finansists Ilona Tīrule

Kontakttālrunis: +371 26538664

e-pasts: ilona.tirule@vdeavk.gov.lv

Adrese: Ventspils iela 53, Rīga. LV-1002

 

Projekta grāmatvedis Diāna Sutre-Adijane

Kontakttālrunis: +371 67021656

e-pasts: diana.sutre-adijane@lm.gov.lv

Adrese: Skolas iela 28, Rīga. LV-1331

Dzeltena Black Normāls