Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija
Izvēne

ESF projekts

Par projektu

Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija no 2010. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim īsteno Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto projektu „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” (projekta ID Nr. 1DP/1.4.1.2.1/08/IPIA/NVA/001).

Projekta mērķis ir pilnveidot invaliditātes noteikšanas sistēmu, izveidojot uz darbspēju funkcionālo traucējumu un individuālo vajadzību novērtēšanu balstītu invaliditātes noteikšanas sistēmu, ērtāku klientiem un invaliditātes noteikšanas ekspertīzē iesaistītajiem speciālistiem.

Projekta mērķa grupa ir personas ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti, invaliditātes ekspertīzes institūcijas un to darbinieki.
Projekta paredzētā īstenošanas vieta – visa Latvija.

Darbspēju noteikšanas sistēmas pilnveidošanai projekta ietvaros līdz 2013.gadam tika izstrādāta rokasgrāmata personas veselības, funkcionālo spēju un vispārējo darbspēju novērtēšanai. 2014.gadā rokasgrāmata tiek papildināta arī ar profesionālo darbspēju novērtēšanas pieejas izvērtējumu.

Invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveidei tika piesaistīti ārvalstu un vietējie eksperti invaliditātes jautājumos, veselības aprūpes jautājumos, finanšu vadībā un citās jomās.
Paredzēts, ka personas veselības, funkcionālo spēju un vispārējo darbspēju novērtēšana tiks uzsākta no 2015.gada, pirms tam veicot nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos. Savukārt par profesionālo darbspēju vērtēšanas pieejas ieviešanu lems Labklājības ministrija.

Vienlaikus projekta ietvaros līdz 2013.gadam tika veikts ārzemju invaliditātes noteikšanas sistēmu izvērtējums, pilnveidotās invaliditātes sistēmas izmaksu analīze, invaliditātes noteikšanas sistēmā iesaistīto speciālistu (VDEĀVK ārstu, amatpersonu, ģimenes ārstu, rehabilitologu, sociālo darbinieku, klīnisko psihologu u.c. speciālistu) apmācības par pilnveidoto sistēmu visā Latvijā.

Līdz 2013.gadam tika celta arī VDEĀVK darbinieku kvalifikācija, nodrošinot iespēju piedalīties supervīzijās, profesionālās pilnveides pasākumos un starptautiskos pieredzes apmaiņas pasākumos.
Visā projekta īstenošanas laikā nodrošinātas arī dažādas informācijas un publicitātes aktivitātes.

Projekta kopējās izmaksas ir 2 127 830,71 euro.

Projekta vadītāja:
Zane Lasmane,
E-pasts: Zane.Lasmane@csolutions.lv

Vairāk par invaliditātes noteikšanas sistēmas reformu lasiet šeit >>

Projekta gaitā izstrādātie materiāli

Preses relīzes un video relīzes

Ceturkšņa un gada informatīvie ziņojumi

Noslēgtie līgumi

 

Ziņojums par profesionālo darbspēju vērtēšanas pieejas iekļaušanas iespēju izvērtējumu invaliditātes noteikšanas sistēmā

Kampaņa “Novērtē to, kas tev ir!”

es ieguldijums

 

 

Dzeltena Black Normāls