Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija
Izvēne

Funkcionālo spēju pašnovērtējuma anketa

Kas ir funkcionēšana un kāpēc tā jānovērtē?

Funkcionēšana ir visaptverošs jēdziens, kas raksturo ar fizisko un garīgo veselību saistītu cilvēka un vides mijiedarbību organisma funkciju, aktivitāšu un līdzdalības aspektā, proti – raksturo to, cik labi darbojas tā ķermenis un prāts, lai nodrošinātu spēju strādāt, aprūpēt sevi un iekļauties sabiedrībā. Slimība, trauma vai iedzimts defekts var ierobežot cilvēka funkcionēšanu un būt par pamatu invaliditātes statusa piešķiršanai un zudušo darbspēju kompensēšanai invaliditātes pensijas, pabalsta, dažādu pakalpojumu un atvieglojumu veidā.  Lai invaliditātes ekspertīzes procesa laikā VDEĀVK rīcībā nonāktu informācija, kas iespējami objektīvi ataino konkrētā cilvēka funkcionālo stāvokli un ar to saistītās grūtības, nepieciešams aizpildīt Funkcionālo spēju pašnovērtējuma anketu personām no 18 gadu vecuma, ar kuras palīdzību cilvēks, kas pretendē uz invaliditāti, sniedz invaliditātes ekspertīzei nepieciešamo informāciju. Tādējādi šī anketa papildina ekspertīzei nepieciešamo informāciju, kas ir svarīgi, lai izlemtu jautājumu par ekspertīzes veikšanu bez personas klātbūtnes.

Kur meklēt Funkcionālo spēju pašnovērtējuma anketu?

 1. Pie ģimenes vai ārstējošā ārsta, kurš gatavo dokumentus invaliditātes ekspertīzei.
 2. Šeit – Funkcionālo spēju pašnovērtējuma anketa – izdrukā vai ieglabā savā datorā.

Kā aizpildīt Funkcionālo spēju pašnovērtējuma anketu?

Aizpildot Funkcionālo spēju pašnovērtējuma anketu, cilvēks aicināts atbildēt uz 19 jautājumiem par grūtībām saistībā ar savu fiziskās un garīgās veselības stāvokli, no kā izriet viņa spēja strādāt, pārvietoties, aprūpēt sevi, mācīties, kontrolēt uzvedību, līdzdarboties, sazināties, un tā tālāk. Jautājumi sakārtoti piecās apakšsadaļās:

 • Saprašana un komunikācija;
 • Mobilitāte;
 • Pašaprūpe;
 • Saprašanās ar cilvēkiem;
 • Mājas dzīve un darbs.

Anketa aizpildāma latviešu valodā, pasvītrojot to vērtējumu, kurš visatbilstošāk raksturo to grūtību pakāpi (nekādas, nelielas, vidējas, lielas vai ļoti lielas (grūtības)), ko cilvēkam sagādā norādītās aktivitātes. Ja nepieciešama palīdzība anketas aizpildīšanā, iepazīsties ar VDEĀVK sagatavotajiem informatīvajiem materiāliem:

Kurš aizpilda anketu?

 1. Pati persona, kas pretendē uz invaliditātes statusa iegūšanu – tātad, Tu pats!
 2. Situācijās, kad tas nav iespējams, anketu aizpilda šīs personas pilnvarota persona, sociālais darbinieks vai ārsts. Svarīgi, lai anketa tiek aizpildīta atbilstoši personas interesēm un norādījumiem un anketas aizpildītājs nepiedāvā savu interpretāciju par anketā norādāmo informāciju.

Kā un kur iesniegt anketu?

 1. Papīra formā, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi kopā ar iesniegumu un ārsta Nosūtījumu uz VDEĀVK.
 2. Ja personai ir Ja Tev ir e-paraksts, anketu var aizpildīt datorā, uzlikt tai e-parakstu un nosūtīt uz to ārstu valsts komisijas nodaļu, kurā notiks personas invaliditātes ekspertīze. Visu komisijas nodaļu kontakti atrodami šeit.
Dzeltena Black Normāls