Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija

ESF projekts „Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide”

Projekta ietvaros tiks izstrādāta invaliditātes noteikšanas metodika bērniem līdz 18 gadu vecumam, pielāgojot Latvijas situācijai Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas bērnu un jauniešu versijas (turpmāk SFK-BJ) principus, tādējādi radot iespēju sniegt mērķētāku atbalstu nelabvēlīgā situācijā esošajiem iedzīvotājiem – personām ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam.

 

Dzeltena Black Normāls