Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija
Izvēne

Iesniegums iestādei

Rakstveida iesniegumu var iesniegt:

  • sūtot pa pastu – uz adresi Ventspils ielā 53, Rīgā, LV-1002;
  • nosūtot e-iesniegumu, izmantojot portālā www.latvija.lv esošo e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”;
  • sūtot elektroniski – uz e-pastu vdeavk@vdeavk.gov.lv ar drošu elektronisku parakstu parakstītu iesniegumu.

Saņemot elektroniski parakstītu iesniegumu, vienas darbdienas laikā uz e-pasta adresi, no kuras e-dokuments nosūtīts, tiek nosūtīts paziņojums par elektroniskā dokumenta saņemšanu.

  • nogādājot personīgi – sev tuvākajā reģionālajā nodaļā vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā Rīgā, Ventspils ielā 53, darba dienās laikā no plkst. 9.00 -16.00.

Kā noformēt iesniegumu

Iesniegumam jābūt sagatavotam saskaņā ar Iesniegumu likumu – tajā jānorāda vārds, uzvārds, tālruņa numurs un adrese, uz kuru nosūtīt atbildi, ja nepieciešams, arī citas ziņas, kas palīdzēs sazināties ar iesnieguma iesniedzēju.

Iesniegumu var iesniegt datorrakstā vai salasāmā rokrakstā.

Saskaņā ar Valsts valodas likumu iesniegumam jābūt sastādītam valsts valodā.

Uz iesnieguma jābūt iesniedzēja parakstam.

Iesniegumam var pievienot paskaidrojošu dokumentu kopijas (nepievieno oriģinālus).

Par iesnieguma saturu ir atbildīgs tā iesniedzējs.

 

Veselības un darbspēju ekspertēs ārstu valsts komisija iesniegumus, kas nosūtīti uz oficiālo e-pasta adresi vdeavk@vdeavk.gov.lv, neizskata:

  • ja iesniegumam nav norādīts iesnieguma iesniedzējs (fiziskai personai – vārds, uzvārds; juridiskai personai – nosaukums, juridiskā adrese);
  • iesnieguma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • iesnieguma teksts nav objektīvi saprotams.

 

Atbilde uz privātpersonas iesniegumu tiek nosūtīta uz norādīto adresi, Iesniegumu likumā noteiktajā termiņā (ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi).

Dzeltena Black Normāls