Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija

Gulbenes nodaļa

Adrese: Ozolu iela 2a, Gulbene, LV-4401

Tālrunis: 64473158
Fakss: 64473159
E-pasta adrese: gulbenes.vdeak@vdeavk.gov.lv

Nodaļas vadītājs: Jānis Beinarovičs

Nodaļas darba laiks  no plkst.8.30 līdz 17.00

Klientu pieņemšanas laiks

Dokumentu iesniegšana un saņemšana katru darba dienu no plkst 10.00 līdz 14.00.

Invalīditātes apliecības maiņa (invaliditāte noteikta uz mūžu,  apliecība bojāta, nozaudēta) trešdienās no plkst. 9.00 līdz 14.00

Dzeltena Black Normāls