Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija

Jēkabpils nodaļa

Adrese: Stadiona iela 1, Jēkabpils, LV-5201, 406.kabinets

Tālrunis: 65235044
Fakss: 65235044
E-pasta adrese: 

jekabpils.vdeak@vdeavk.gov.lv

Nodaļas vadītājs:

Nodaļas darba laiks no 8.30.-17.00

Klientu pieņemšana – dokumentu reģistrācija un apliecību izsniegšana no 11.00-15.00

Lai nokļūtu uz VDEĀVK Jēkabpils nodaļu, var izmantot 5.pilsētas autobusu, kurš kursē gan no dzelzceļa stacijas, gan autoostas. Jābrauc līdz pieturai „Poliklīnika”.

Dzeltena Black Normāls