Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija

Rīgas specializētā nodaļa

Adrese: Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002

Tālrunis: 67892324

Nodaļas vadītāja: Inese Blanka

e-pasts: inese.blanka@vdeavk.gov.lv

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditātes ekspertīzes veikšanai nepieciešamie dokumenti personām no 18 gadu vecuma, iesniedzami Rīgas apvienotās nodaļas reģistratūrā:

 1. Iesniegums. Dokumenta iesniedzēja un klienta personu apliecinošs dokuments. Bāriņtiesas lēmums par aizgādņa iecelšanu.
 2. Funkcionālo spēju pašnovērtējuma anketa.
 3. Nosūtījums, kuru aizpilda sertificēts psihiatrs vai ģimenes ārsts ar psihiatra slēdzienu, kurš slimnieku novērojis un ārstējis ne mazāk kā 6 mēnešus.
 4. Darbnespējas lapa B, ja tāda ir izsniegta.
 5. Citi dokumenti, ja ārsts vai pati persona uzskata, ka tie nepieciešami ekspertīzei.
 6. Būtu vēlama mācību iestādes vai darba vietas atsauksme par personas veikto darbu vai mācībām, darba slodzi, darba laiku, pienākumiem darbā, cik stundu dienā var strādāt produktīvi utt.
 7. Nepieciešamie izmeklējumi, kas apstiprina pamatdiagnozi (CT vai MR galvas smadzenēm, sertificēta neirologa slēdziens, elektroencefalogramma, klīniskā psihologa atzinums u.c.).

Klienta fotografēšanu veicam nodaļā. Ja klienta dokumentus iesniedz cita persona, tad kopā ar dokumentiem, jāiesniedz fotogrāfija 3×4, ne vecāka par 3 mēnešiem.

 

Invaliditātes ekspertīzes veikšanai nepieciešamie dokumenti bērnam (līdz 18 gadu vecumam), iesniedzami Rīgas apvienotās nodaļas reģistratūrā:

 1. Iesniegums no bērna likumiskā pārstāvja.
 2. Bērna dzimšanas apliecība, pase vai identifikācijas karte ( no 15 gadu vecuma), kurai nav beidzies derīguma termiņš.
 3. Likumiskā pārstāvja (tēvs, māte, aizbildnis, bērnu aprūpes institūcijā ievietotam bērnam – institūcijas vadītājs) personu apliecinošs dokuments.
 4. Nosūtījums, kuru aizpilda sertificēts bērnu psihiatrs vai psihiatrs, vai ģimenes ārsts ar psihiatra slēdzienu, kurš slimnieku novērojis un ārstējis ne mazāk kā 6 mēnešus.
 5. Bāriņtiesas lēmums par aizbildņa iecelšanu.
 6. Raksturojums par uzvedību un spēju apgūt vecumam atbilstošās prasmes un iemaņas no iestādes, kuru bērns apmeklē (bērnudārzs, skola, rehabilitācijas vai sociālās palīdzības iestāde).
 7. Citi dokumenti, ja ārsts vai likumiskais pārstāvis uzskata, ka tie nepieciešami ekspertīzei.
 8. Nepieciešami izmeklējumi, kas apstiprina slimības pamatdiagnozi (CT vai MR galvas smadzenēm, sertificēta neirologa (bērnu neirologa) slēdziens, elektroencefalogramma, klīniskā psihologa izmeklējums vai atkārtoti izmeklējumi, kas apliecina slimnieka veselības stāvokļa izmaiņas dinamikā u.c.).
 9. Personas no 3 gadu vecuma fotografējam uz vietas komisijā.  Iespējams iesniegt fotogrāfiju 3×4 cm ne vecāku par 3 mēnešiem.
 10. Ja invaliditātes ekspertīze tiek veikta klātienē personu līdz 18 gadu vecumam pavada viņa likumiskais pārstāvis (vecāki, aizbildnis, bērnu aprūpes institūcijā ievietotam bērnam – institūcijas vadītājs).
Dzeltena Black Normāls