Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija
Izvēne

Sazināšanās iespējas

 

Valsts komisija piedāvā klientiem šādas iespējas komunikācijai -

 

  • Uzdot jautājumu Valsts komisijas interneta vietnē vdeavk.gov.lv sadaļā „Uzdot jautājumu“, sūtot uz elektroniskā pasta adresi vdeavk@vdeavk.gov.lv vai izmantot e-pakalpojumu “E-iesniegums iestādei”;
  • Uzdot jautājumu, zvanot uz Valsts komisijas bezmaksas informatīvo tālruni 80205009;
  • Nosūtīt rakstveida korespondenci pa pastu, adresējot iesniegumu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV-1002 vai iesniedzot personiski Valsts komisijā un tās reģionālajās struktūrvienībās;
  • Iesniegt mutvārdu iesniegumu, kuru pieņem un rakstveidā noformē Valsts komisijas administrācijā vai teritoriālajā struktūrvienībā;
  • Tikties ar Valsts komisijas vadītāju vai vadītāja vietnieku iedzīvotāju pieņemšanas laikā (ceturtdienās no plkst. 11.00 līdz 15.00), iepriekš piesakoties pa tālruni 67614885 vai izmantojot elektroniskā pasta adresi vdeavk@vdeavk.gov.lv un norādot apmeklējuma mērķi;
  • Valsts komisijas teritoriālo struktūrvienību kontaktinformācija un cita aktuāla un noderīga informācija pieejama Valsts komisijas interneta vietnē vdeavk.gov.lv sadaļā „Kontakti“.

 

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas klientu apkalpošanas standarts 17.05.2017.

 

Dzeltena Black Normāls