Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija
Izvēne

Invalīdu stāvvietas kartes izsniegšana

Invalīdu stāvvietu karšu saņēmēju loku nosaka Ceļu satiksmes noteikumi, kas izstrādāti atbilstoši Eiropas Savienības rekomendācijām, un tās ir:

  • Personas ar apgrūtinātu pārvietošanos, neatkarīgi no invaliditātes grupas vai invaliditātes cēloņa,
  • Pirmās grupas redzes invalīdi,
  • Invalīdu autostāvvietu izmantošanas kartes pienākas ne tikai tiem invalīdiem ar apgrūtinātu pārvietošanos, kuri paši vada automašīnas, bet arī cilvēkiem ar attiecīgajām medicīniskajām indikācijām, arī bērniem, kurus ved kāda cita persona. Šādos gadījumos karte var tikt izmantota jebkurai mašīnai uz laiku, kad tiek pārvadāts invalīds ar kustību traucējumiem. Kartes ir derīgas speciālo stāvvietu izmantošanai visās Eiropas Savienības valstīs,
  • CSDD izsniedz stāvvietas kartes arī bērniem, kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisija vienlaikus ar bērna-invalīda statusa noteikšanu, izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību.

Lai persona saņemtu invalīdu stāvvietu izmantošanas karti, personai nepieciešams iesniegt CSDD šādus dokumentus:

  • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegtu Atzinumu par medicīniskajām indikācijām vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai.
  • I grupas invalīda apliecību, ja persona ir I grupas redzes invalīds,
  • vienu personas fotogrāfiju (3 x 4 cm).

Maksa par invalīdu stāvvietas kartes saņemšanu – 0.86 eiro. Ja invalīdu stāvvietu izmantošanas karte bojāta, nozaudēta, nozagta vai gājusi bojā, tās vietā izsniedz jaunu karti. Šādos gadījumos iesniedzami visi iepriekš minētie dokumenti. Ja vēlas saņemt jaunu karti bojātās vietā, papildus jānodod arī bojātā karte.

Informācija par CSDD nodaļu darba laikiem atrodama CSDD mājas lapā.

Dzeltena Black Normāls