Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija

Vakances

Informācija par darba iespējām Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā:

Kristīne Bulate

Labklājības ministrijas
Personāla un dokumentu pārvaldības departamenta
personāla speciāliste

Tālrunis: 67021645
kristine.bulate@lm.gov.lv

Dzeltena Black Normāls