Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija
Izvēne

Personas ikdienā veicamo darbību un vides novērtējuma anketa

Personas ikdienā veicamo darbību un vides novērtējumu pēc Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas pieprasījuma veic pašvaldības sociālā dienesta sociālais darbinieks vai pašvaldības sociālā dienesta ergoterapeits personai no 18 gadu vecuma, gadījumos, kad tas nepieciešams medicīnisko indikāciju noteikšanai īpašai kopšanai

Medicīniskās indikācijas īpašai kopšanai nosaka personai ar I invaliditātes grupu, ja tai pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību novērtējums atbilstoši personas ikdienā veicamo darbību un vides novērtējuma anketas 6.punktam ir zemāks par 7 punktiem.

 

Pašvaldības sociālā dienesta sociālais darbinieks vai ergoterapeits aizpilda Personas ikdienā veicamo darbību un vides novērtējuma anketu, ņemot vērā anketas aizpildīšanas metodiskos norādījumus.

 

Dzeltena Black Normāls