Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija

Kas ir invaliditāte?

Invaliditāte nozīmē, ka veselības traucējumu radīto funkcionālo spēju ierobežojumu dēļ, cilvēkam ir grūtības veikt dažādas ikdienas darbības, piemēram, staigāt, atcerēties vienkāršas lietas, veikt precīzas roku kustības u.c., kā arī strādāt, veikt pašaprūpi un iekļauties sabiedrībā (veikt tās lomas, kas cilvēkam raksturīgas kā sabiedriskai būtnei).

Cilvēks ar invaliditāti var saņemt invaliditātes pensiju vai pabalstu, dažādus citus pakalpojumus un atvieglojumus, atkarībā no invaliditātes smaguma (grupas).

Yellow Black Normāls