Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija

Ziņas

 • Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.3.4.2.3/18/I/001 “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija”

  Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir kļuvusi par sadarbības partneri Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.3.4.2.3/18/I/001 “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija”.      

  Lasīt vairāk
 • Personas ikdienā veicamo darbību un vides novērtējumu anketa

  No 2017.gada 15.septembra personas ikdienā veicamo darbību un vides novērtējuma anketu pašvaldības sociālajam dienestam ir jāaizpilda TIKAI pēc Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts KOMISIJAS (turpmāk – Komisija) PIEPRASĪJUMA, proti, kad Komisijas ārsts jau būs konstatējis iespējamās indikācijas īpašas kopšanas pabalsta piešķiršanai (nevis pēc pašas personas vēlmes vai ģimenes ārsta nosūtījuma). Tas nozīmē, ka turpmāk ģimenes […]

  Lasīt vairāk
 • Iesniegumu izskatīšanas termiņi

  Iesniegums par prognozējamu invaliditāti, invaliditāti un darbspēju zaudējumu – to izskata un lēmumu pieņem 1 mēneša laikā. Ja nav iesniegti pilnīgi dokumenti, ir neskaidra situācija, ir nepieciešams papildus pieprasīt dokumentus un veikt papildus ekspertīzi, iesnieguma izskatīšanas termiņš var tikt pagarināts uz laiku līdz visu dokumentu saņemšanai un pilnīgas ekspertīzes veikšanai, bet ne ilgāk kā uz […]

  Lasīt vairāk
 • ESF projekts „Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide”

  Projekta ietvaros tiks izstrādāta invaliditātes noteikšanas metodika bērniem līdz 18 gadu vecumam, pielāgojot Latvijas situācijai Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas bērnu un jauniešu versijas principus.

  Lasīt vairāk
Lasīt visas ziņas
Dzeltena Black Normāls