Veselības un darbspēju
  ekspertīzes ārstu valsts komisija

Tel: 67614885 phone
-A
Ar šo pogu Jūs varat samazināt tekstu
+A
Ar šo pogu Jūs varat palielināt tekstu
bilde
JŪSU JAUTĀJUMS
line
Uzdodiet savu jautājumu un saņemsiet atbildi
TEMATISKAS ATBILDES
line
Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem
Izvēlne
buletPar mums
linija
Aptauja

Vai informācija par Rīgas apvienotās nodaļas darbu mājas lapā ir pietiekoša un saprotama?

Nepieciešams papildināt
Grūti uztverama

Par iestādi

 

 

 

 

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir Labklājības ministrijas padotības valsts pārvaldes iestāde, kas veic invaliditātes ekspertīzi Latvijas Republikā.
 
Invaliditātes ekspertīzes uzdevums ir individualizēti izvērtēt personas fizisko vai psihisko spēju ierobežojuma pakāpi un iespējas integrēties sabiedrībā.
 
Pamats invaliditātes ekspertīzei ir ekspertējamās personas vai tās likumiskā pārstāvja iesniegums un  ģimenes/ārstējošā ārsta izsniegts "Nosūtījums uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisiju" (veidlapa 088/u).
 
Invaliditātes ekspertīzi veic iestādes 11 nodaļās, kuras apkalpo klientus gan pēc reģionālā, gan pēc slimību principa.
 
Kārtību, kādā veicama invaliditātes ekspertīze, no 2011. gada 1. janvāra nosaka MK 28.12.2010. noteikumi Nr. 1209 "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību".

 

Lai nokārtotu invaliditāti, cilvēkiem vispirms ir jādodas pie sava ģimenes vai ārstējoša ārsta, kurš, ņemot vērā vispusīgas medicīniskās izmeklēšanas un atbilstošas ārstēšanas rezultātus, izlems jautājumu par cilvēka nosūtīšanu uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas nodaļu  invaliditātes ekspertīzes veikšanai. Invaliditātes eskpertīzes laikā tiek lemts vai cilvēkam noteikt invaliditāti.

 

Par invaliditātes noteikšanas datumu tiek atzīta diena, kad pieņemts iesniegums par invaliditātes noteikšanu, bet invaliditātes termiņš beidzas tajā datumā, līdz kuram noteikta invaliditāte.

 

 

VDEAVK © 2008. Created by ALGS GROUP