Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija
Izvēne

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija līdz 09.jūnijam visā Latvijā pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē, tai skaitā klātienē plānotās ekspertīzes un apmeklētāju pieņemšanu pie iestādes un nodaļu vadītājiem.

 

Invaliditātes ekspertīzei sagatavotos dokumentus (plašāka informācija sadaļā “Ekspertīzei nepieciešamie dokumenti”):

  1. iesniegumu,
  2. Funkcionālo spēju pašnovērtējumu, ja ekspertīze jāveic personai no 18 gadu vecuma
  3. “Nosūtījumu uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju”

lūdzam sūtīt pasta sūtījumā – VDEĀVK Ventspils ielā 53, Rīgā, LV-1002;

vai iesniegt elektroniski, izmantojot e-pakalpojumus:

Dokumentus e-pakalpojumos pievieno skenētā formā.

ar drošu elektronisku parakstu parakstītus e-pastā vdeavk@vdeavk.gov.lv

! Noteikti iesniegumos norādiet saziņai precīzu kontaktinformāciju – tālruņa Nr., faktisko adresi un e-pasta adresi.

Šādā formā veicama visa dokumentu apmaiņa, kas saistīta ar citu formalitāšu kārtošanu Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā.

Informācija par Jūsu iesniegto dokumentu izskatīšanu un lēmuma pieņemšanu ir iegūstama:

  • e-pakalpojumā “Mani dati VDEĀVK”,
  • zvanot pa bezmaksas tālruni – 80205009,
  • zvanot pa tālruni 67892324 vai  67614885 (Lūdzu ņemt vērā, ka zvanot uz VDEĀVK fiksētajiem telefonu numuriem (pakalpojumu nodrošina SIA CSC Telecom), atsevišķiem sakaru operatoriem šie zvani var nebūt iekļauti bezmaksas vai standarta tarifu plānā
  • zvanot pa mob.tālruni 27842253 un 29269874 (pakalpojumu nodrošina LMT),
  • uzdodot jautājumu e-pastā vdeavk@vdeavk.gov.lv  vai mājas lapas sadaļā “Uzdot jautājumu”

! Sagatavotie invaliditātes dokumenti tiks nosūtīti ierakstītā pasta sūtījumā.

Nozaudētu invaliditātes apliecību var pieteikt e-pakalpojumā “Atkārtota invalīda apliecības izsniegšana” (www.latvija.lv Nr.EP176) un to Jums nosūtīs ierakstītā pasta sūtījumā.

Personām, kurām invaliditāte tiek noteikta pirmo reizi ir jāiesniedz iesniegums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta invaliditātes gadījumā vai invaliditātes pensijas piešķiršanu. Informācija – www.vsaa.gov.lv , e-pakalpojums “Invaliditātes pensijas piešķiršana”

Ja invaliditātes statuss tiek noteikts atkārtoti, informācija Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai tiek nodota elektroniski pēc lēmuma pieņemšanas.

Dzeltena Black Normāls