Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija
Izvēne

Ekspertīzei nepieciešamie dokumenti

Invaliditātes vai darbspēju ekspertīzei persona Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā iesniedz:

1. Iesniegumu

2. Nosūtījumu uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju (veidlapa Nr.088/u )

3. Funkcionālo spēju pašnovērtējumu, ja ekspertīze jāveic personai no 18 gadu vecuma

4. Citus dokumentus, ja ārsts vai pati persona uzskata, ka tie ir nepieciešami ekspertīzei.

 

  Prognozējamas invaliditātes ekspertīzei persona iesniedz:

 1. Iesniegumu

2. Ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta sagatavotu individuālo rehabilitācijas plānu (veidlapa);

Dzeltena Black Normāls