Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija

Iesniegumu izskatīšanas termiņi

Iesniegums par prognozējamu invaliditāti, invaliditāti un darbspēju zaudējumu – to izskata un lēmumu pieņem 1 mēneša laikā.

Ja nav iesniegti pilnīgi dokumenti, ir neskaidra situācija, ir nepieciešams papildus pieprasīt dokumentus un veikt papildus ekspertīzi, iesnieguma izskatīšanas termiņš var tikt pagarināts uz laiku līdz visu dokumentu saņemšanai un pilnīgas ekspertīzes veikšanai, bet ne ilgāk kā uz četriem mēnešiem (Administratīvā procesa likums).

! Prognozējamu invaliditāti, invaliditāti un darbspēju zaudējumu nosaka ar dienu, kad iesniegts iesniegums.

 

Iesniegums atkārtotas invaliditātes piešķiršanai – jāiesniedz vismaz vienu mēnesi pirms noteiktā invaliditātes termiņa beigām. Iesniegumu izskata un lēmumu pieņem 1 mēneša laikā.

Ja nav iesniegti pilnīgi dokumenti, ir neskaidra situācija, ir nepieciešams papildus pieprasīt dokumentus un veikt papildu ekspertīzi, iepriekš noteiktais invaliditātes statuss var tikt pagarināts uz laiku līdz visu dokumentu saņemšanai un pilnīgas ekspertīzes veikšanai, bet ne ilgāk kā uz sešiem mēnešiem. (Invaliditātes likums)

! Pagarināšanas periodā tiek saglabātas visas iepriekš noteiktās sociālās garantijas un invaliditātes grupa līdz jauna lēmuma pieņemšanai.

 

Jauns iesniegums, ja būtiski pasliktinājies personas funkcionālais stāvoklis – to izskata un lēmumu pieņem 1 mēneša laikā.

Ja nav iesniegti pilnīgi dokumenti, ir neskaidra situācija, ir nepieciešams papildus pieprasīt dokumentus un veikt papildus ekspertīzi, iepriekš noteiktais invaliditātes statuss var tikt pagarināts uz laiku līdz visu dokumentu saņemšanai un pilnīgas ekspertīzes veikšanai, bet ne ilgāk kā uz sešiem mēnešiem. (Invaliditātes likums)

! Pagarināšanas periodā tiek saglabātas visas iepriekš noteiktās sociālās garantijas un invaliditātes grupa līdz jauna lēmuma pieņemšanai.

! Ja personai tiek noteikta smagāka invaliditātes grupa nekā iepriekšējā un citi sociālie pakalpojumi, piešķirtais statuss personai tiek noteikts ar iesnieguma iesniegšanas brīdi.

05/12/2017

Dzeltena Black Normāls