Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija
Izvēne

Informācija par atbalstu personām ar invaliditāti

Labklājības minsistrijas 2018.gada decembrī izdotā brošūra sniedz informāciju par invaliditātes noteikšanas procesu gan bērnam, gan piln­gadīgai personai, par nepieciešamo dokumentu sagatavošanu invaliditātes ekspertīzes veik­šanai un to iesniegšanu kompetentajā iestādē. Tāpat brošūra sniedz informāciju par personām ar invaliditāti pieejamajiem pabalstiem, pakalpojumiem un atvieglojumiem, kuru mērķis ir mazināt invaliditātes radītās sekas.

 

 

 “ATBALSTS PERSONĀM AR INVALIDITĀTI” – lasīt šeit

Dzeltena Black Normāls