Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija

Rīgas apvienotā nodaļa

Adrese: Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002

Nodaļas vadītājs: Edvīns Vasaraudzis

E-pasta adrese: rigas.apv.nod@vdeavk.gov.lv

Tālrunis: informācijai par nodaļas darba laiku, dokumentu iesniegšanu vai saņemšanu: 67892324; mob. 25311110 (Tele2)

 

Bezmaksas tālrunis 80205009

Publisko fiksēto telefona tīklu pakalpojumu nodrošina SIA “CSC TELECOM”. Lūdzu ņemt vērā, ka atsevišķiem sakaru operatoriem šie zvani var nebūt iekļauti bezmaksas vai standarta tarifu plānā!

 

Dokumentu pieņemšanas un izsniegšanas laiks

Pirmdien      8.30 līdz 17.30

Otrdien        8.30 līdz 16.30

Trešdien      8.30 līdz 17.00

Ceturtdien   8.30 līdz 16.30

Piektdien     8.30 līdz 15.00

Noderīga informācija

Informācija par nepieciešamajiem dokumentiem invaliditātes ekspertīzes veikšana:

 1. Personas iesniegums: ja persona uz ekspertīzi ierodas pati iesniegumu aizpilda nodaļā, personai reģistrējoties ekspertīzes veikšanai, ja persona nevar ierasties uz ekspertīzi, pašrocīgi parakstītu iesniegumu noformē pirms dokumentu iesniegšanas nodaļā,
 2. Nosūtījums uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisiju (veidlapa 088/u),
 3. Funkcionālo spēju pašnovērtējuma anketa personām no 18 gadu vecuma,
 4. Personas rīcībā esošie citi medicīniskie dokumenti par veikto izmeklēšanu, ārstēšanu – oriģinālus uzrāda, iesniedz kopijas,
 5. Iepriekšējā invalīda apliecība, veicot atkārtotu ekspertīzi,
 6. Fotokartiņa 3×4 cm, kas izgatavota ne agrāk kā pirms 3 mēnešiem, ja persona pati nevar ierasties,
 7. Pase, identifikācijas karte,
 8. Bez personas klātbūtnes ekspertēto slimnieku dokumentu saņemšanai nepieciešams pilnvarojums.

Atkārtotas invaliditātes apliecības izsniegšana

Atkārtotu invaliditātes apliecību (beidzies termiņš, nozaudēta, bojāta, iznīcināta, prettiesiski atsavināta vai mainījušies personas dati) izgatavo  rindas kārtībā nodaļas darba laikā.

Lai saņemtu atkārtotu invaliditātes apliecību, nepieciešams:

 1. iesniegums,
 2. personu apliecinošs dokuments, kas apliecina tā turētāja identitāti (pase vai identifikācijas karte),
 3. 3 x 4 cm foto kartiņa, kas izgatavota ne agrāk kā pirms 3 mēnešiem, ja persona pati nevar ierasties.

Ja invaliditātes apliecību saņem personas likumiskais pārstāvis, tas uzrāda:

 1. pilnvaru,
 2. personu apliecinošu dokumentu, kas apliecina tā turētāja identitāti (pase vai identifikācijas karte).

 

Dzeltena Black Normāls