Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija
Dzeltena Black Normāls