Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija
Izvēne
Dzeltena Black Normāls