Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija
Izvēne

Pamatnostādnes

Par invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādnēm 2005. – 2015.gadam

Dzeltena Black Normāls