Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija
Izvēne

Par iestādi

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir labklājības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas veic prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzi Latvijas Republikā.

Prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzi veic iestādes 9 nodaļās. Komisijas ārsti novērtē personas veselības traucējumus un funkcionālo spēju ierobežojumu, sastādot ekspertīzes aktu, bet iestādes amatpersona, balstoties uz ekspertīzes aktu, pieņem lēmumu par prognozējamo invaliditāti vai invaliditāti, kā arī sniedz atzinumus.

Kārtību, kādā veicama prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīze, nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.805 “Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību”.

 

 

Dzeltena Black Normāls