Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija
Izvēne

Stratēģija

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir labklājības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras funkcija ir veikt prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzi Invaliditātes likumā noteiktajām personām.

Misija:

Prognozējamas invaliditātes un invaliditātes noteikšana personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem.

Vīzija:

Kompakta, efektīva un uz attīstību vērsta valsts pārvaldes iestāde, kurā strādā profesionāls personāls un kura ir atvērta klientiem, ar augstu iestādes kultūru un darbinieku lepnumu par piederību Komisijai.

Vērtības:

Taisnīgums un godīgums – mēs ievērojam personu vienlīdzību likuma priekšā, esam taisnīgi likumu piemērošanā un lēmumu pieņemšanā, korekti saskarsmē ar klientiem, kolēģiem un sadarbības partneriem.

Profesionalitāte – mēs pastāvīgi pilnveidojam savas profesionālās zināšanas un uzlabojam prasmes. Zināšanas amata pienākumu veikšanai ir augstā līmenī.

Konfidencialitāte – mēs ievērojam konfidencialitāti, neizpaužam un neizmantojam savās vai citu personu interesēs informāciju, kas iegūta, pildot pienākumus.

 

Prioritātes:

  1. Kvalitatīvas un nepārtrauktas prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzes nodrošināšana.
  2. Motivēti un kvalificēti darbinieki.
  3. Komisijas darbības procesu optimizācija un jaunas IS izstrādes uzsākšana.

 

Darbības virziens: “Prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīze” (turpmāk – invaliditātes ekspertīze).

 

Stratēģija 2018.- 2019.gadam (atvērt šeit)

 

Stratēģija 2017 

Stratēģija 2016 

2016.gadā aktualizēta stratēģija 

 

 

Dzeltena Black Normāls