Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija

Par Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – komisija) ir labklājības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kura cilvēkam nosaka prognozējamu invaliditāti vai invaliditāti.

Invaliditāti nosaka komisijas amatpersona, balstoties uz ārsta eksperta sastādīto ekspertīzes aktu. Ārsti eksperti novērtē cilvēka veselības traucējumus un funkcionālo spēju ierobežojumu un izdara secinājumus par funkcionēšanas ierobežojumu un tā pakāpi. Atkarībā no funkcionēšanas ierobežojuma pakāpes nosaka trešo, otro vai pirmo invaliditātes grupu. Ja funkcionēšanas ierobežojuma nav vai tas ir viegls, invaliditāti nenosaka.

Yellow Black Normāls