Translated by machine translator

State Medical Commission for the Assessment of Health Condition and Working Ability (SMC) are direct administrative institution under the authority of the Minister of Welfare, whose function is to carry out predictable disability and disability expertise for persons specified in the Disability Law.

Mission

Fair and effective examination of predictable disability and disability for persons with functional limitations and determination of predictable disability, loss of disability and working capacity and medical indications for receiving state social benefits and services.

Vision

A compact, efficient and development-oriented state administrative institution with highly qualified staff, which is open and oriented towards providing the client's needs with a high institutional culture and employees' pride in belonging to the State Commission and the State of Latvia.

Purpose

Ensure quality service provision, promote service availability and customer satisfaction with the services provided by the SMC.

Values

 • Justice and fairness – we respect the equality of persons before the law, we are fair in applying laws and making decisions, fair in dealing with clients, colleagues and cooperation partners.
 • Professionalism – we continuously improve our professional knowledge and improve our skills. The knowledge to perform the duties of the position is at a high level.
 • Confidentiality – we observe confidentiality, we do not disclose or use for our own or other persons' interests the information obtained while performing our duties.
 • Respect for the customer – we are polite and correct in relation to any person, we simplify and improve the procedures for receiving services, we provide information about the possibilities of receiving services.
 • Rule of law – we comply with the requirements of regulatory acts in the provision of public services, ensure the consideration of complaints and contested decisions related to the provision of services, in case of service refusal or in the case of a negative decision, we justify the refusal based on the requirements of regulatory acts.

Public services

The services of the SMC can be requested and/or received in person at the regional structural units of the SMC, in the electronic environment on the portal www.latvija.lv and on the website of the SMC www.vdeavk.gov.lv or by mail.

SMC offers the following services:

Customer Service Locations:

 • Riga joint department;

 • Customer service center in Daugavpils

 • Customer service center in Gulbene;

 • In Jelgava department;

 • Customer service center in Jekabpils;

 • In Kuldiga department;

 • In Liepaja department;

 • In Rezekne department;

 • In Valmiera department.

Informācija par klientu pieņemšanas laiku Valsts komisijas reģionālajās struktūr­vienībās ir pieejama Valsts komisijas interneta vietnē un klientu apkalpošanas vietās.

Informācija par klientu pieņemšanas laiku pirmssvētku dienās tiek publicēta Valsts komisijas interneta vietnē reģionālās struktūr­vienības interneta vietnes sadaļā un klientu apkalpošanas vietās.

Klienta apkalpošanas normas

 • Sniegt iespēju klientam saņemt pakalpojumus vienā apmeklējuma reizē un noteiktajā laikā, piedāvājot izmantot pastu vai elektroniskos sakaru kanālus;
 • Rūpēties par pakalpojumu pieprasījumu apstrādes un pakalpojumu sniegšanas laika samazināšanu, vienlaikus saglabājot pakalpojuma kvalitāti;
 • Sūdzības izskatīt objektīvi un novērst sūdzībās minēto apstākļu cēloņus;
 • Pēc iespējas piedāvāt saņemt pakalpojumus bez iestādes apmeklējuma (t.sk. piedāvāt iespējas iesniegt pakalpojumu pieprasījumus elektroniskā veidā);
 • Aizsargāt klientu privātumu gan ar viņu sazinoties, gan pārsūtot un glabājot viņa informāciju.

Klientam ir tiesības sagaidīt, ka darbinieki:

 • Veiks savus amata pienākumus lietišķi un pēc labākās sirdsapziņas- būs kom­pe­ten­ti, zinoši un atbildīgi;
 • Ievēros normatīvajos aktos noteiktās prasības, ētikas un uzvedības normas;
 • Izturēsies laipni, pieklājīgi, taktiski un vienlīdzīgi;
 • Norādīs Valsts komisijas struktūrvienību vai citu valsts vai pašvaldības institūciju, kas ir kompetenta attiecīgā jautājuma risināšanā, ja savu darba pienākumu iet­va­ros nevarēs sniegt pakalpojumu;
 • Pakalpojuma sniegšanas atteikuma gadījumā informēs par iemesliem un pamatos tos ar normatīvo aktu prasībām;
 • Atzīs savas kļūdas un atvainosies par tām, vēršot situāciju par labu;
 • Nodrošinās klientu sniegtās informācijas konfidencialitāti.

Klientam ir tiesības apstrīdēt (pārsūdzēt) Valsts komisijas izdotos administratīvos aktus

Viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, to var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas vadītājam Ventspils ielā 53, Rīgā, LV-1002, vai izmantojot portālā www.latvija.lv esošo e-pakalpojumu “Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai”.

Sadarbība būs veiksmīga, ja klients:

 • Iepazīsies ar informāciju par Valsts komisijas pakalpojumiem, izvērtēs un izvēlē­sies sev ērtāko pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veidu;
 • Norādīs savu kontakttālruni vai elektroniskā pasta adresi, lai nepieciešamības gadījumā Valsts komisijas darbinieki varētu sazināties;
 • Informēs Valsts komisijas reģionālo struktūrvienību vai lēmumu apstrīdēšanas komisiju par iepriekš sarunātās vizītes kavējumu;
 • Ar izpratni izturēsies pret Valsts komisijas darbinieku likumiskajām prasībām;
 • Uzrādīs personu apliecinošu dokumentu, ja tas ir nepieciešams pakalpojuma saņemšanai;
 • Piedalīsies klientu aptaujās un novērtēs Valsts komisijas pakalpojumu kvalitāti;
 • Informēs Valsts komisiju un izteiks savu viedokli, ja Valsts komisijas sniegto pakalpojumu kvalitāte neapmierina;
 • Gadījumos, ja klients nespēj sazināties (tai skaitā nepārvalda latviešu valodu) un precīzi izklāstīt savas problēmas būtību, ieradīsies kopā ar personu, kura var palīdzēt sazināties, spēj izklāstīt problēmas būtību un nodrošināt tulkošanu;
 • Klientu apkalpošanas vietās ievēros vispārējās pieklājības un ētikas normas, netraucēs pārējiem klientiem un darbiniekiem, nefotografēs un nefilmēs Valsts komisijas darbi­niekus, telpas un pārējos klientus.

Sazināšanās iespējas

Valsts komisija piedāvā klientiem šādas iespējas komunikācijai ar Valsts komisiju:

 • Uzdot jautājumu Valsts komisijai, sūtot uz elektroniskā pasta adresi konsultacijas@vdeavk.gov.lv vai izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei"; (Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana)
 • Uzdot jautājumu, zvanot uz Valsts komisijas bezmaksas informatīvo tālruni +37167614885 un +37129632807
 • Nosūtīt rakstveida korespondenci pa pastu, adresējot iesniegumu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV-1002 vai iesniedzot personiski Valsts komisijā un tās reģionālajās struktūrvienībās;
 • Iesniegt mutvārdu iesniegumu, kuru pieņem un rakstveidā noformē Valsts komisijas administrācijā vai teritoriālajā struktūrvienībā;
 • Tikties ar Valsts komisijas vadītāju vai vadītāja vietnieku iedzīvotāju pieņemšanas laikā (ceturtdienās no plkst. 11.00 līdz 15.00), iepriekš piesakoties pa tālruni +37167614885 vai izmantojot elektroniskā pasta adresi pasts@vdeavk.gov.lv un norādot apmeklējuma mērķi;
 • Valsts komisijas teritoriālo struktūrvienību kontaktinformācija un cita aktuāla un noderīga informācija pieejama Valsts komisijas interneta vietnē www.vdeavk.gov.lv sadaļā „Kontakti“.