Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas 2023.gada budžets

Plānotie izdevumi pamatfunkciju īstenošanai

Euro (milj.)

Atlīdzība 3.05
Preces un pakalpojumi (galvenokārt, telpu nomai un telpu uzturēšanas izdevumiem, sakaru pakalpojumiem, biroja preču iegādei 0.41
Kapitālās iegādes     0.007
Kopā 3.47

Labklājības nozares 2023.gada budžets apskatāms Labklājības ministrijas mājas lapā

Valsts budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu tāmes