Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
Mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojums dod iespēju personām, kuras tiek nosūtītas uz invaliditātes vai prognozējamās invaliditātes ekspertīzi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (VDEĀVK), iesniegt iesniegumu VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu.

Invaliditātes noteikšana

Invaliditātes vai darbspēju ekspertīzi veic personai ar fiziskās vai garīgās veselības traucējumiem, kuru dēļ:

  • persona ir nepārtraukti ārstējusies vismaz sešus mēnešus pirms ekspertīzes veikšanas dienas;
  • personai ir radušies stabili funkcionēšanas ierobežojumi, un to apliecina medicīniskie dokumenti.

Ja personai veselības traucējumi ir smagi un ar nelabvēlīgu prognozi vai ir radušies stabili funkcionēšanas ierobežojumi, pieteikties uz invaliditātes ekspertīzes veikšanu var arī ātrāk par sešiem mēnešiem, konsultējoties ar savu ģimenes vai ārstējošo ārstu.

Lai veiktu invaliditātes ekspertīzi, personai vispirms ir jādodas pie sava ģimenes vai ārstējošā ārsta, kurš, izvērtējot personas veselības stāvokli un funkcionēšanas ierobežojumus, nosūtīs pie attiecīgajiem speciālistiem, nozīmēs nepieciešamos izmeklējumus un ārstēšanu un, ja nepieciešams, nosūtīs uz VDEĀVK invaliditātes ekspertīzes veikšanai.

Ekspertīzes veikšanai, personai vai tās likumiskajam pārstāvim (nepilngadīgai personai – vecāki vai aizbildņi, aizgādnis; pārējos gadījumos – persona ar notariāli apstiprinātu pilnvaru) VDEĀVK jāiesniedz:

  • iesniegums;
  • nosūtījums uz VDEĀVK (veidlapa Nr.088/u), tam pielikumā esošie dokumenti;
  • ja ekspertīze tiks veikta arodslimības dēļ, par kuru personai ir izsniegts atzinums, nosūtījumam uz VDEĀVK (veidlapa Nr.088/u) pievieno VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” Aroda un radiācijas medicīnas centra ārstu komisijas atzinums, kurā konstatēta saslimšana ar arodslimību.

Plašāka informācija par iesniedzamajiem dokumentiem, to formas un informācija par pareizu aizpildīšanu pieejama sadaļā:

Iesniegumu un dokumentus papīra formātā var iesniegt:

Iesniegumu un dokumentus elektroniski var iesniegt:


Ja VDEĀVK ārsta eksperta rīcībā ir pietiekoša informācija un tā nav pretrunīga, invaliditātes ekspertīzi veic bez personas klātbūtnes.

Ja VDEĀVK ārsta eksperta rīcībā nav pietiekamas informācijas vai tā ir pretrunīga, personas veselības traucējumu un funkcionālo spēju novērtēšanu veic personas klātbūtnē, saskaņojot ar personu novērtēšanas laiku un vietu.


Balstoties uz ekspertīzes rezultātiem, VDEĀVK pieņem lēmumu vai personai noteikt invaliditāti. Invaliditāti nosaka uz noteiktu termiņu vai bez atkārtota invaliditātes ekspertīzes termiņa (uz mūžu):

  • personai līdz 18 gadu vecumam: uz vienu, diviem, pieciem gadiem vai līdz 18 gadu vecumam;
  • personai no 18 gadu vecuma: uz sešiem mēnešiem, vienu, diviem, pieciem gadiem vai bez atkārtota invaliditātes ekspertīzes termiņa (uz mūžu).

Par invaliditātes noteikšanas datumu tiek atzīta diena, kad persona iesniegusi iesniegumu VDEĀVK ar lūgumu veikt invaliditātes ekspertīzi.