Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  13.06.2022.
  ESF
  ESF+ projekts Nr. 4.3.6.2/1/23/I/001 "Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošana" Nosaukums: “Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbības efektivitātes un…
  Statuss:
  Noslēdzies
  06.04.2022.
  Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija kā sadarbības partneris piedalās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta "Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR)" Nr. 2.2.1.1/21/I/001 (turpmāk - Projekts)…
  Statuss:
  Īstenošanā
  27.10.2020.
  Labklājības ministrija sadarbībā ar vairākām iestādēm, tajā skaitā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju, Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt…
  Statuss:
  Noslēdzies
  07.11.2019.
  Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts Nr. 2.2.1.1/19/I/004 „Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” Projekts tiek īstenots saskaņā ar Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa …
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.07.2018.
  ESF
    Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir partneris Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadītajā projektā “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija”. Darbības…
  Statuss:
  Īstenošanā
  18.01.2018.
  Labklājības ministrija sadarbībā ar padotības iestādēm, tajā skaitā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju, Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „IKT pieejamība, e…
  Statuss:
  Noslēdzies
  10.02.2017.
  ESF
      Nr.9.1.4.3/16/I/001 Vienošanās par Projekta īstenošanu noslēgta 2016.gada 12.decembrī. Projekta ietvaros tiks izstrādāta invaliditātes noteikšanas metodika bērniem līdz 18 gadu vecumam, pielāgojot Latvijas situācijai…