VDEĀVK savā darbībā un klientu apkalpošanā ievēro valsts pārvaldes vērtības un ētikas – uzvedības un rīcības – pamatprincipus un Klientu apkalpošanas standartu, tādējādi stiprinot labu pārvaldības praksi, nodrošinot nodarbināto vienotu izpratni par valsts iestādes kopīgām vērtībām, klientorientētu rīcību un veicinot sabiedrības uzticēšanos.

VDEĀVK vērtības

Taisnīgums un godīgums – mēs ievērojam personu vienlīdzību likuma priekšā, esam taisnīgi likumu piemērošanā un lēmumu pieņemšanā, korekti saskarsmē ar klientiem, kolēģiem un sadarbības partneriem.

Profesionalitāte – mēs nepārtraukti pilnveidojam savas profesionālās zināšanas un uzlabojam prasmes. Zināšanas amata pienākumu veikšanai ir augstā līmenī.

Konfidencialitāte – mēs ievērojam konfidencialitāti, neizpaužam un neizmantojam savās vai citu personu interesēs informāciju, kas iegūta, pildot amata pienākumus.

Cieņa pret klientu mēs esam pieklājīgi un korekti attiecībā pret jebkuru personu, vienkāršojam un pilnveidojam pakalpojumu saņemšanas procedūras, nodrošinām informāciju par pakalpojumu saņemšanas iespējām.

Tiesiskums – mēs ievērojam normatīvo aktu prasības publisko pakalpojumu sniegšanā, nodrošinām ar pakalpojumu sniegšanu saistīto sūdzību un apstrīdēto lēmumu izskatīšanu, pakalpojuma atteikuma gadījumā vai negatīva lēmuma gadījumā pamatojam atteikumu, balstoties uz normatīvo aktu prasībām.