Palīgmateriāls ārstējošajiem ārstiem dokumentu sagatavošanai personas nosūtīšanai uz invaliditātes ekspertīzi

Palīgmateriāls izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.4.1.2.1./08/IPIA/NVA/001 Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošanaietvaros.