VDEĀVK nosakot invaliditāti var izsniegt šādus atzinumus (ja personai konstatētie funkcionēšanas traucējumi atbilst noteiktiem kritērijiem):

  • Atzinums īpašas kopšanas pabalsta saņemšanai

  • Atzinums par asistenta nepieciešamību

  • Atzinums par medicīniskajām indikācijām vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai