Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojumu iespējams saņemt jebkurā VDEĀVK reģionālajā nodaļā.

E-pakalpojumu var izmantot tikai atkārtotas invaliditātes apliecības saņemšanai līdz esošās invaliditātes apliecības derīguma termiņa beigām, piemēram, ja tā nozaudēta, sabojāta utt.

E-pakalpojums nodrošina iespēju personām aizpildīt un iesniegt iesniegumu VDEĀVK neierodoties klātienē, lai atkāroti saņemtu invaliditātes apliecību, ja:

  • nozaudēta;
  • bojāta;
  • iznīcināta;
  • prettiesiski atsavināta;
  • ir mainījušies personas dati vai izskats;
  • drīz beigsies apliecības derīguma termiņš (gadījumos, kad izdotās apliecības termiņš ir īsāks kā noteiktās invaliditātes termiņš (piemēram, ja invaliditāte noteikta uz mūžu apliecību izsniedz uz 10 gadiem).

Invaliditātes apliecība tiek nosūtīta uz iesniegumā norādīto pasta adresi ierakstītā pasta sūtījumā.

Saņemt pakalpojumu