Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
Mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

E-pakalpojumu var izmantot tikai atkārtotas invaliditātes apliecības saņemšanai līdz esošās invaliditātes apliecības derīguma termiņa beigām, piemēram, ja tā nozaudēta, sabojāta utt.

Atkārtotu invaliditātes apliecību Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – Komisija) izsniedz tikai, ja ir spēkā esošs lēmums par invaliditāti. Apliecību var saņemt, ja tā ir:

 • nozaudēta;
 • bojāta;
 • iznīcināta;
 • prettiesiski atsavināta;
 • mainījušies personas dati;
 • ir beidzies vai drīz beigsies apliecības derīguma termiņš (gadījumos, kad izdotās apliecības termiņš ir mazāks kā noteiktās invaliditātes termiņš (piemēram, ja invaliditāte noteikta uz mūžu, tad apliecības, kuras tika izsniegtas līdz 30.06.2021. to termiņš bija uz 10 gadiem).

Atkārtotas invaliditātes apliecības saņemšanai, persona vai personas likumiskais pārstāvis iesniedz Komisijai iesniegumu:

 • izmantojot www.latvija.gov..lv izvietoto e-pakalpojumu Atkārtota invalīda apliecības izsniegšana” (E-pakalpojuma saņemšanai nepieciešams autorizēties ar Latvijā izsniegtu drošu elektronisko parakstu vai izmantojot internetbankas autorizācijas datus); 
 • klātienē jebkurā no Komisijas nodaļām vai klientu apkalpošanas centriem,
 • nosūtot pasta sūtījumā, iesniegumā norādot:
  • ziņas par personu (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese);
  • saziņas veidu (tel.nr. vai e-pastu);
  • atkārtotas apliecības izsniegšanas iemeslu;
  • adresei, uz kuru nosūtīt apliecību ierakstītā pasta sūtījumā;
  • iesniegumam pievieno iepriekš izsniegto invaliditātes apliecību, ja iespējams.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.805 22.5 punktu, atpakaļ atdotās un par nederīgām atzītās apliecības Komisija iznīcina.

Resursu un laika taupības nolūkos, aicinām izmantot e-pakalpojuma Atkārtota invalīda apliecības izsniegšana” iespējas. Informējam, ja apliecībai jau ir beidzies derīguma termiņš, e-pakalpojuma izpilde nebūs iespējama.

Konsultācijas par šo un citiem Komisijas pakalpojumiem var saņemt zvanot uz tālruni: +371 29 632 807 vai +371 67 614 885, vai rakstot uz e-pastu: konsultacijas@vdeavk.gov.lv .