Kādos gadījumos sniedz atzinumu darbnespējas lapas pagarināšanai ilgāk par 26 nedēļām?

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – VDEĀVK) sniedz atzinumu par darbnespējas lapas pagarināšanu pārejošas darbnespējas periodā (turpmāk – atzinums), kas turpinās ilgāk par 26 nedēļām, ja darbnespēja ir nepārtraukta, bet ne ilgāk par 52 nedēļām triju gadu periodā, ja darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem.

Ja pārejošā darbnespēja ir ilgusi nepārtraukti 26 nedēļas, bet persona vēl nav atguvusi darba spējas, un ja tas nepieciešams pilnvērtīgas ārstēšanas nodrošināšanai (tai skaitā rehabilitācijas nodrošināšanai), VDEĀVK sniedz atzinumu.

Lai sniegtu atzinumu, VDEĀVK ārsts eksperts ņem vērā ģimenes ārsta nosūtījumā uz VDEĀVK ietverto informāciju un izvērtē personas veselības traucējumus un funkcionālās spējas.

Ja veselības traucējumu izpausmes un raksturs ir tāds, ka to radītais funkcionēšanas ierobežojums nav stabils un tāpēc mērķtiecīgas ārstēšanas, tai skaitā rehabilitācijas rezultātā, var mainīties, VDEĀVK sniedz atzinumu.

Gadījumā, ja funkcionēšanas ierobežojums ir uzskatāms par stabilu un ir prognozējams, ka vismaz nākamo sešu mēnešu laikā būtiski nemainīsies, VDEĀVK nosaka invaliditāti.


Lai saņemtu atzinumu, personai ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms 26 nedēļu nepārtrauktas darbnespējas perioda beigām VDEĀVK jāiesniedz:

Plašāka informācija par iesniedzamajiem dokumentiem, to formas un informācija par pareizu aizpildīšanu pieejama sadaļā:

Iesniegumu un dokumentus papīra formātā var iesniegt:

Iesniegumu un dokumentus elektroniski var iesniegt: