Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valts komisijas vizuālās identitātes lietošana jāsaskaņo ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valts komisiju.
Valsts pārvaldes iestāžu vienotās identitātes lietošanu nosaka "Valsts pārvaldes iestāžu vienota identitāte. Grafiskais standarts".