VDEĀVK funkcija ir veikt prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzi:

 • Latvijas pilsonim;
 • Latvijas nepilsonim;
 • Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonim vai viņa ģimenes loceklim, kas legāli uzturas Latvijas Republikā;
 • ārzemniekam, kas ir saņēmis pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā;
 • personai, kas ir saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju sakarā ar bēgļa statusa piešķiršanu Latvijas Republikā, vai minētās personas ģimenes loceklim, kuram ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā;
 • personai, kurai izsniegta termiņuzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, ja:
  • tai kā sociāli apdrošinātai personai ir tiesības uz sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem;
  • tai Latvijas Republikā ir piešķirts alternatīvais statuss;
  • tā ir alternatīvo statusu ieguvušas personas ģimenes loceklis;
  • tai Latvijas Republikā ir piešķirts pagaidu aizsardzības statuss;
  • tai termiņuzturēšanās atļauja ir piešķirta sakarā ar zinātniskās darbības veikšanu Latvijas Republikā;
  • tai Latvijas Republikā ir piešķirts cilvēku tirdzniecības upura statuss.