Invaliditātes vai darbspēju ekspertīzei persona Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā iesniedz:

  • Iesniegumu

  • Nosūtījumu uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju (veidlapa Nr.088/u)

  • Funkcionālo spēju pašnovērtējumu, ja ekspertīze jāveic personai no 18 gadu vecuma

  • Citus dokumentus, ja ārsts vai pati persona uzskata, ka tie ir nepieciešami ekspertīzei.


Prognozējamas invaliditātes ekspertīzei persona iesniedz:

  • Iesniegumu

  • Ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta sagatavotu individuālo rehabilitācijas plānu (veidlapa).