Invaliditātes vai darbspēju ekspertīzei persona Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā iesniedz:


Prognozējamas invaliditātes ekspertīzei persona iesniedz:

  • Iesniegumu

  • Ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta sagatavotu individuālo rehabilitācijas plānu (veidlapa).