Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
Mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojumu iespējams saņemt jebkurā VDEĀVK reģionālajā nodaļā.

Rīgas apvienotā nodaļa

riga [at] vdeavk.gov.lv
Ventspils iela 53 (2.stāvs), Rīga, LV-1002

Darba laiks

 • Pirmdiena 8.00 - 16.30
 • Otrdiena 8.00 - 16.30
 • Trešdiena 8.00 – 17.30
 • Ceturtdiena 8.00 - 16.30
 • Piektdiena 8.00 - 15.30
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Jēkabpils klientu apkalpošanas centrs

jekabpils [at] vdeavk.gov.lv
Bebru iela 108, Jēkabpils, LV-5201

Darba laiks

 • Pirmdiena 8.00 - 16.00
 • Otrdiena 8.00 - 16.00
 • Trešdiena 10.00 - 18.00
 • Ceturtdiena 8.00 - 16.00
 • Piektdiena 8.00 - 12.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Rīgas specializētā nodaļa

riga [at] vdeavk.gov.lv
Ventspils iela 53 (3. stāvs), Rīga, LV-1002

Daugavpils nodaļa

daugavpils [at] vdeavk.gov.lv
Lielā Dārza iela 60/62 (4. korpuss), Daugavpils, LV-5404

Darba laiks

 • Pirmdiena 8.00 - 16.00
 • Otrdiena 8.00 - 16.00
 • Trešdiena 10.00 – 18.00
 • Ceturtdiena 8.00 - 16.00
 • Piektdiena 8.00 - 12.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Gulbenes klientu apkalpošanas centrs

valmiera [at] vdeavk.gov.lv
Ozolu iela 2a (1.stāvs), Gulbene, LV-4401

Darba laiks

 • Pirmdiena 8.00 - 16.00
 • Otrdiena 8.00 - 16.00
 • Trešdiena 8.00 – 16.00
 • Ceturtdiena 8.00 - 16.00
 • Piektdiena 8.00 - 12.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Jelgavas nodaļa

jelgava [at] vdeavk.gov.lv
Filozofu iela 69, Jelgava, LV-3001

Darba laiks

 • Pirmdiena 8.00 - 16.00
 • Otrdiena 8.00 - 16.00
 • Trešdiena 10.00 – 17.00
 • Ceturtdiena 8.00 - 16.00
 • Piektdiena 8.00 - 12.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Kuldīgas nodaļa

kuldiga [at] vdeavk.gov.lv
Liepājas iela 34, Kuldīga, LV-3301

Darba laiks

 • Pirmdiena 8.00 - 16.00
 • Otrdiena 8.00 - 16.00
 • Trešdiena 10.00 – 17.00
 • Ceturtdiena 8.00 - 16.00
 • Piektdiena 8.00 - 12.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Liepājas nodaļa

liepaja [at] vdeavk.gov.lv
Aldaru iela 20/24, Liepāja, LV-3401

Darba laiks

 • Pirmdiena 8.00 - 16.00
 • Otrdiena 8.00 - 16.00
 • Trešdiena 10.00 - 18.00
 • Ceturtdiena 8.00 - 16.00
 • Piektdiena 8.00 - 12.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Rēzeknes nodaļa

rezekne [at] vdeavk.gov.lv
18. novembra iela 41, ieeja no Zemnieku ielas (3. bloka 1. stāvs), Rēzekne, LV-4601

Darba laiks

 • Pirmdiena 8.00 - 16.00
 • Otrdiena 8.00 - 16.00
 • Trešdiena 10.00 – 18.00
 • Ceturtdiena 8.00 - 16.00
 • Piektdiena 8.00 - 12.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Valmieras nodaļa

valmiera [at] vdeavk.gov.lv
Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201

Darba laiks

 • Pirmdiena 8.00 - 16.00
 • Otrdiena 8.00 - 16.00
 • Trešdiena 10.00 - 18.00
 • Ceturtdiena 8.00 - 16.00
 • Piektdiena 8.00 - 12.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Dokumentu un arhīva pārvaldības nodaļa

marika.mure-astahova [at] vdeavk.gov.lv
Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002

Pakalpojums nodrošina iespēju personai viena mēneša laikā no invaliditātes ekspertīzes lēmuma spēkā stāšanās dienas iesniegt VDEĀVK iesniegumu invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai.

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, un administratīvais process VDEĀVK tiek uzsākts, ja persona iesniegusi VDEĀVK vadītājam adresētu iesniegumu:

Ja persona objektīvu iemeslu dēļ apstrīdēšanas termiņu ir nokavējusi, uz iesnieguma pamata var lūgt termiņu pagarināt, norādot apstākļus, kuru dēļ termiņš nokavēts un iesniedzot tam attiecīgus pierādījumus.

Iesniegumu noformē atbilstoši Administratīvā procesa likuma 56.panta prasībām:

 • jābūt ievērotām Valsts valodas likuma prasībām;
 • iesniegumam jābūt parakstītam;
 • jābūt pievienotiem pilnvarojumu apliecinošiem dokumentiem, ja ir pārstāvība.

Iesniegumā par lēmuma apstrīdēšanu norāda iesniedzēja datus:

 • vārds, uzvārds;
 • personas kods;
 • korespondences adrese;
 • lēmumu, kuru apstrīd;
 • apjomu, kādā lēmumu apstrīd (visu vai kādā daļā);
 • lūgumu.

Iesniegumā var norādīt arī apstrīdēšanas motīvus.

Ja iesniegums par apstrīdēšanu izteikts mutvārdos, VDEĀVK atbildīgais personas klātbūtnē noformē rakstveidā un persona to paraksta.

Papildu informāciju par administratīvo procesu iestādē skatīt sadaļā "Administratīvais process VDEĀVK".

Saņemt pakalpojumu