Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Informējam, ka e-pakalpojums “Mani dati VDEĀVK” tehnisku iemeslu dēļ nav pieejams uz nenoteiktu laiku. Klientus lūdzam zvanīt uz zvanu centra telefona numuru - 67614885.

E-pakalpojums nodrošina iespēju jebkurā laikā noskaidrot par sevi vai par aizbildniecībā, aizgādnībā esošu personu, vai par savu nepilngadīgo bērnu uzkrāto informāciju VDEĀVK Invaliditātes informatīvajā sistēmā. Informācija pieejama gan par bijušiem, gan spēkā esošiem invaliditātes lēmumiem, atzinumiem un ieteikumiem.

VDEĀVK Invaliditātes informatīvajā sistēmā ir uzkrāti dati par personu invaliditātes statusu sākot ar 1998.gadu.

E-pakalpojuma ietvaros persona, neierodoties VDEĀVK klātienē, var:

  • piekļūt saviem invaliditātes ekspertīzes lēmumiem un atzinumiem;
  • pārvaldīt savu informāciju VDEĀVK;
  • iestatīt uzstādījumus automātiskai informācijas saņemšanai par invaliditātes termiņa beigām vai invaliditātes apliecības derīguma termiņa beigām.

E-pakalpojums pieejams fiziskai personai, kura:

  • ir aktīva Iedzīvotāju reģistrā;
  • ir rīcībspējīga;
  • pakalpojuma saņemšanas brīdī nav mirusi.

Dati par citu personu e-pakalpojumā pieejami tikai:

  • aizbildnim;
  • aizgādnim;
  • vienam no nepilngadīgā bērna vecākiem

E-pakalpojuma saņemšanai nepieciešams autorizēties latvija.gov.lv ar Latvijā izsniegtu drošu elektronisko parakstu vai izmantojot internetbankas autorizācijas datus.


Video materiāls par e-pakalpojumu "Mani dati VDEĀVK"