Jaunumi

2021.gada 1.jūlijā stājas spēkā jauna kārtība asistenta pakalpojuma pieprasīšanā un piešķiršanā.

Asistenta pakalpojumu personai ar I vai II invaliditātes grupu turpmāk būs tiesības saņemt, pamatojoties uz pašvaldības sociālā dienesta veikto asistenta pakalpojuma nepieciešamības un atbalsta intensitātes novērtējumu, nevis uz VDEĀVK izsniegtu atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, kā tas ir bijis līdz šim.

Ņemot vērā jauno asistenta piešķiršanas kārtību, VDEĀVK no 2021.gada 1.jūlija atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību vairs nesniedz.

Aicinām sazināties ar savas pašvaldības sociālo dienestu, lai precizētu situāciju par asistenta pakalpojuma pieprasīšanu un saņemšanu.