Publikācijas datums:
2017/3/VDEAVK
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju
Piegādātājs / izpildītājs
SIA "ADI KARTES"
Līguma termiņš
Līdz pilnīgai līguma saistību izpildei