Publikācijas datums:
2017/4/VDEAVK
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju
Piegādātājs / izpildītājs
SIA "ADI KARTES"
Līgumsumma
23375.40
Līguma termiņš
Līdz pilnīgai līguma saistību izpildei
Rezultātu publicēšanas datums
11.12.2017.