Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (Komisija) informē, ka iepriekš izdotie lēmumi par invaliditātes piešķiršanu un atzinumi par īpašu kopšanu, transporta kompensāciju vairs netiek automātiski pagarināti kopš 2021. gada 7.jūlija.

Aicinām personas, kurām iepriekš izdotie lēmumi un atzinumi tika automātiski pagarināti, sekot līdzi invaliditātes noteiktajam termiņam un savlaicīgi, vismaz mēnesi pirms noteiktā termiņa beigām, iesniegt iesniegumu un medicīnisko dokumentāciju atkārtotas invaliditātes veikšanai.

Informācija par invaliditātes lēmumiem un atzinumiem (par sevi vai par aizbildniecībā, aizgādnībā esošu personu, vai par savu nepilngadīgo bērnu) pieejama portālā www.latvija.lv esošajā E-pakalpojumā “Mani dati VDEĀVK”. Informācija pieejama gan par bijušajiem, gan spēkā esošiem invaliditātes lēmumiem un atzinumiem.

Kopš 2021.gada 1.jūlija tiek izsniegtas jauna parauga invaliditātes apliecības bez personas fotoattēla. Līdz ar to, iesniedzot dokumentus invaliditātes ekspertīzei vai atkārtotas invaliditātes apliecības saņemšanai, vairs nav nepieciešams iesniegt fotoattēlu.