Logo pilopētījumamVeselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (turpmāk – VDEĀVK) ir uzsākts pilotpētījums invaliditātes novērtēšanai izmantojot Pasaules Veselības Organizācijas Invaliditātes Novērtēšanas sarakstu ar 36 jautājumiem (WHODAS 2.0). Pilotpētījums notiek sadarbībā ar Labklājības ministriju,  Pasaules Banku un Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmu un tiek īstenots projekta “Latvijas invaliditātes noteikšanas sistēmas izvērtējums un pilnveidošana” ietvaros.

Pētījuma laikā klienti, kuri klātienē iesniedz dokumentus invaliditātes ekspertīzei Rīgas apvienotajā nodaļā un Valmieras nodaļā, tiks aicināti brīvprātīgi piedalīties aptaujā, kuras laikā pētnieks uzdos jautājumus par to, kā veselības traucējumi ietekmē personas funkcionēšanas spējas (piemēram, pārvietošanos, pašaprūpi, ikdienas darbus u.c.). Vienlaikus klientiem, kuri iesniedz dokumentus attālināti, tiks piedāvāta iespēja piedalīties pētījumā ar telefonintervijas starpniecību.

Aptaujas jautājumi sagatavoti, balstoties uz starptautiski atzītu metodoloģiju – Pasaules Veselības Organizācijas Invaliditātes Novērtēšanas sarakstu 2.0 (WHODAS 2.0).

Dalība pētījumā ir brīvprātīga un tā neietekmēs invaliditātes ekspertīzi un VDEĀVK lēmumu. Pētījuma rezultāti tiks izmantoti invaliditātes noteikšanas sistēmas uzlabošanai.

Pētījums norisinās ar Labklājības ministrijas, Pasaules Bankas un Eiropas Komisijas atbalstu.

Aicinām būt atsaucīgiem un piedalīties pētījumā!

Ja neesi uzrunāts, bet vēlies piedalīties – ZVANI vai RAKSTI pētījuma koordinatorei Gunai Bērziņai (29436495, berzina.guna@gmail.com)

Informējam, ka Pilotpētījumā tiek nodrošināta personas datu aizsardzība saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām. Intervētāji ir atbildīgi par personas datu drošību un ievēro konfidencialitāti. Respondenta dati tiks anonimizēti un nodoti Pasaules Bankas pētniekiem projekta mērķa sasniegšanai. Datu apstrādi veiks Pasaules Bankas pētnieki un VDEĀVK. Dati tiks uzglabāti vēl 3 mēnešus pēc anonimizēto datu nodošanas Pasaules Bankas pētniekiem. Pēc tam respondentu anketas, kā arī projekta rezultātā ievadītie dati Invaliditātes informācijas sistēmā tiks neatgriezeniski dzēsti.