Jaunumi
Novērtēšanas anketa ar sarkanu bēdīgu sejiņu, dzeltenu neitrālu sejiņu, zaļu smaidīgu sajiņa. Persona ar pildspavu vēlas atlikt ķeksīti pie zaļās smaidīgas sejiņas.

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – Komisija) īstenotā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam Eiropas Sociālā fonda plus pasākuma projekta 4.3.6.2.SAM "Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošana" ietvaros izsludināts iepirkums Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas klientu apkalpošanas procesu kvalitātes un efektivitātes ikgadējā novērtēšana (iepirkuma identifikācijas numurs VDEAVK 2022/5 ESF).

Iepirkuma mērķis – Izvērtēt Komisija klientu apkalpošanas kvalitāti un efektivitāti un saņemt ekspertu ieteikumus (rekomendācijas) tās uzlabošanai.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

Pretendentiem piedāvājums jāiesniedz līdz 17.11.2022. plkst.10.00, iesniedzot EIS e-konkursu apakšsistēmā. Informācija par iepirkumu pieejama saitē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/91114.

Aicinām pretendentus iepazīties ar iepirkuma dokumentāciju un izvērtēt iespēju piedalīties šajā iepirkumā!