Krāsainas bultas, kas vērstas augšup

Lai noskaidrotu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) klientu apmierinātību ar portālā www.Latvija.lv pieejamiem VDEĀVK e-pakalpojumiem, paaugstinātu to kvalitāti un veiktu nepieciešamos pilnveidojumus, aicinām Jūs izteikt savu viedokli, aizpildot elektronisku aptauju.

Lūdzam Jūs izteikt viedokli par sekojošiem VDEĀVK e-pakalpojumiem, kurus esat izmantojis/-usi pēdējā gada laikā:

  • Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu
  • Atkārtota invalīda apliecības izsniegšana
  • Mani dati VDEĀVK
  • Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai

Informējam, ka aptauja ir anonīma, tajā iekļauti 8 jautājumi par izmantoto e-pakalpojumu kvalitāti, un tās aizpildīšana aizņems aptuveni 5 līdz 7 minūtes. Aptaujā iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.

Aptaujas anketa pieejama šeit

Jau iepriekš pateicamies par Jūsu atsaucību un dalību aptaujā!

Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis!

Klientu apmierinātības aptaujas rezultāti par portālā www.Latvija.lv pieejamiem VDEĀVK e-pakalpojumiem tiks izmantoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 2.2.1.1/19/I/004 „Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” īstenošanā un VDEĀVK e-pakalpojumu pilnveidošanā.