Jaunumi
cilvēku rokas, kas pasniedz viena otrai dokumentus

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija atgādina, ka iesniedzot dokumentus invaliditātes vai darbspēju ekspertīzei, ir jāiesniedz:

  • iesniegums (oriģināls);
  • nosūtījums (oriģināls);
  • citus dokumentus, ko ārsts vai pati persona uzskata, ka tie ir nepieciešami ekspertīzei (kopijas).