attēls

Nr.9.1.4.3/16/I/001

Vienošanās par Projekta īstenošanu noslēgta 2016.gada 12.decembrī.

Projekta ietvaros tiks izstrādāta invaliditātes noteikšanas metodika bērniem līdz 18 gadu vecumam, pielāgojot Latvijas situācijai Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas bērnu un jauniešu versijas (turpmāk SFK-BJ) principus, tādējādi radot iespēju sniegt mērķētāku atbalstu nelabvēlīgā situācijā esošajiem iedzīvotājiem – personām ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam.

Novērtējot bērna funkcionēšanas ierobežojumu, paredzēts izmantot daudzpusīgu informāciju, t.sk. ieviešot bērna funkcionālo spēju novērtēšanas anketu bērna likumiskajiem pārstāvjiem.

Funkcionēšanas ierobežojuma novērtējums būs pamats ne tikai invaliditātes statusa piešķiršanai, bet arī citu lēmumu pieņemšanai, piemēram, medicīnisko indikāciju noteikšanai pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensācijai vai īpašas kopšanas nepieciešamībai.

Metodikas pārbaude notiks izmēģinājumprojekta laikā, kurā piedalīsies Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk-VDEĀVK) ārsti eksperti, kā arī ģimenes ārsti un pediatri, un bērnu likumiskie pārstāvji. Pēc izmēģinājumprojekta tiks izvērtēti tā rezultāti, ja nepieciešams, veikta metodikas uzlabošana, un tiks īstenoti sabiedrības un ieinteresēto grupu informēšanas pasākumi.

Projekta norises vieta un laiks: Projekts tiks īstenots no 2016. gada IV ceturkšņa līdz 2019. gada IV ceturksnim.

Projekta izmaksas: 318 054 eiro, t.sk. ESF finansējums 270 346 eiro un valsts budžeta finansējums 47 708 eiro.

Infomācija ievietota 10.02.2017.

 

Projekta vadītāja Dace Baraka

Kontakttālrunis +371 26416039

e-pasts: dace.baraka@vdeavk.gov.lv

Adrese: Ventspils iela 53, Rīga. LV-1002